Меню

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
під назвою «Світ очима кота»
(далі за текстом – «Правила»)

Загальні умови Акції:

Замовник Акції під назвою «Світ очима кота» (надалі – Акція) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»; Код ЄДРПОУ: 32531437 (надалі – Замовник).

1.2. Виконавець Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІДЖІМЕДІА», що знаходиться за адресою: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50 (надалі – Виконавець)

1.3. Акція проводиться з метою підтримання інтересу споживачів до ТМ «Cat Chow» та рекламування товарів, які випускаються під ТМ «Cat Chow» (корм для котів), а також залучення нових споживачів та збільшення обсягів продажу таких товарів, просування та продаж яких на території України здійснює Замовник Акції.

1.4. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

1.5. Територія проведення Акції - Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі *, місце проведення Акції - Веб-сайт, розташований у глобальній мережі Інтернет за адресою: https://catchow.ua (в подальшому - Сайт). Детальну інформацію про Акцію можна отримати у мережі Інтернет на Сайті за адресою: https://catchow.ua. * за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» підписаного «13» квітня 2014 року). Дане тимчасове вимушене обмеження діє виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та неможливості з боку Замовника та/або Виконавця гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, в частині відправлення/доставки/вручення Заохочень Учасникам за поштовими адресами, що знаходяться на територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, а також деяких населених пунктах Донецької та Луганської областей. Дане обмеження не розповсюджується на громадян України, що проживають на таких територіях, за умови, якщо вони належним чином та в повному обсязі виконали всі вимоги та умови цієї Акції, кур’єрська (поштова) служба здійснюватиме відправлення/доставку/видачу Заохочень Акції в таких населених пунктах, або якщо такі Учасники вказали будь-яке інше місце доставки на території України, окрім тих, що знаходяться на території АР Крим, Донецької та Луганської областей і відправлення/доставка/видача в які є неможливою або ускладненою, або якщо Учасники, які здобули право на отримання Заохочення Акції виявлять бажання та матимуть змогу самостійно отримати належне їм Заохочення у спосіб та місці погодженому із Виконавцем.

1.6. Загальний Термін проведення Акції (надалі – термін/період проведення Акції) – загальний період проведення Акції, впродовж якого Учасник має право на отримання Заохочення – з 12 години 00 хвилини за київським часом «14» серпня 2017 року до 12 годин 00 хвилин за київським часом «29» січня 2018 року включно.

Проведення Акції ділиться на такі етапи:

- Проходження гри: Учасники Акції, мають пройти онлайн-гру в період з 12 години 00 хвилини за київським часом «14» серпня 2017 року до 12 годин 00 хвилин за київським часом «28» січня 2018 року включно. Проходження онлайн-гри в інший період та / або недотримання цих Правил позбавляє Учасника Акції права на участь у розіграші Заохочень Акції.

- Реєстрація Учасників Акції: реєстрація Учасників Акції для участі у розіграші Заохочень проводиться в період з 12 години 00 хвилини за київським часом «14» серпня 2017 року до 12 годин 00 хвилин за київським часом «28» січня 2018 року включно.

- Визначення Переможців Акції: здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.1 цих Правил. Всього за період проведення Акції буде проведено дванадцять Розіграшів, Розіграші будуть проводитися:

1. За період з 14.08.2017 до 27.08.2017 включно – розіграш 28.08.2017 року;

2. За період з 28.08.2017 до 10.09.2017 включно – розіграш 11.09.2017 року;

3. За період з 11.09.2017 до 24.09.2017 включно – розіграш 25.09.2017 року;

4. За період з 25.09.2017 до 08.10.2017 включно – розіграш 09.10.2017 року;

5. За період з 09.10.2017 до 22.10.2017 включно – розіграш 23.10.2017 року;

6. За період з 23.10.2017 до 05.11.2017 включно – розіграш 06.11.2017 року;

7. За період з 06.11.2017 до 19.11.2017 включно – розіграш 20.11.2017 року;

8. За період з 20.11.2017 до 03.12.2017 включно – розіграш 04.12.2017 року;

9. За період з 04.12.2017 до 17.12.2017 включно – розіграш 18.12.2017 року;

10. За період з 18.12.2017 до 31.12.2017 включно – розіграш 02.01.2018 року;

11. За період з 01.01.2018 до 14.01.2018 включно – розіграш 15.01.2018 року;

12. За період з 15.01.2018 до 28.01.2018 включно – розіграш 29.01.2018 року.

Загальна кількість Переможців, які отримують Заохочення, передбачені п.4.1.1 цих Правил, що визначатимуться протягом Акції, становить 56 осіб.

- Визначення Головних Переможців Акції: здійснюється в порядку передбаченому пунктом 6.2 цих Правил. Всього за час Акції буде проведено чотири розіграші із визначенням Головних Переможців, розіграші з визначенням

Головних Переможців будуть проводитись:

1. За період з 14.08.2017 по 24.09.2017 включно – розіграш 25.09.2017 року;

2. За період з 25.09.2017 по 05.11.2017 включно – розіграш 06.11.2017 року;

3. За період з 06.11.2017 по 17.12.2017 включно – розіграш 18.12.2017 року;

4. За період з 17.12.2017 по 28.01.2018 включно – розіграш 29.01.2018 року.

Загальна кількість Головних Переможців, що визначатимуться протягом періоду проведення Акції, які отримають Головні Заохочення, становить 4 особи.


2. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

2.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою розміщення цих Правил на Сайті https://catchow.ua протягом терміну проведення Акції.

2.2. Замовник Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, Території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції шляхом внесення змін та доповнень до цих Правил. В разі будь-яких змін або доповнень цих Правил (умов проведення Акції), повідомлення про такі зміни буде опубліковано Виконавцем на Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Акції, незалежно від дати реєстрації в Акції, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.


3. Вимоги до Учасників Акції:

3.1. В Акції можуть приймати участь громадяни України та особи, які мають чинну посвідку на постійне проживання в Україні та ідентифікаційний код, видані у встановленому законодавством України порядку, що на момент початку Акції досягли 18 років, які постійно проживають на Території проведення Акції, є користувачами соціальної мережі Facebook (facebook.com) або заповнили форму для участі в Акції на Сайті та які в період проведення Акції виконали умови участі, визначені в цих Правилах (далі — Учасники Акції). Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.

3.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам цього розділу та іншим положенням даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.

3.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

3.3.1. Працівники Замовника/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

3.3.2. особи віком до 18 років;

3.3.3. особи, що не є громадянами України та особи, які не проживають на території України на постійній основі і не мають посвідки на постійне проживання в Україні та ідентифікаційного коду.

3.4. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Акції не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.5. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

3.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом;

3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості про себе, визначені у цих Правилах;

3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод для участі в Акції іншим Учасникам;

3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

3.6. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Замовником або залученими ним третіми особами з метою проведення Акції, вчинення всіх необхідних пов’язаних з нею дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Акції як в рекламі, так і в інший спосіб), а також подальшого можливого надсилання Учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Правилах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Замовником та/або іншими уповноваженими Замовником Акції особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Замовником з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником Акції або залученими ним третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю у ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання є безкоштовним та жодним чином не відшкодовуватиметься Замовником Акції та/або будь-якою уповноваженою ним третьою особою. Надання такої згоди розглядається як згода Учасника у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

3.8. Надання Учасником Акції невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення Акції, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Заохочення.

3.9. Замовник Акції гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої від Учасників інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні права на законних підставах та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

3.10. Замовник / Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також забороняти подальшу участь в Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Акції, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з Акцією.


4. Фонд Заохочень Акції

4.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

4.1.1. Заохочень, що надаються за результатами Розіграшів, а саме:

4.1.1.1. брендовані миски з логотипом ТМ «Cat Chow» для котів (матеріал: пластик бежево-жовтого кольору з металевою вставкою, діаметр 10 см., висота - 5 см.) загальною кількістю 10 шт.;

4.1.1.2. брендовані іграшки для котів кібл роли з логотипом ТМ «Cat Chow» , матеріал: пластик, загальною кількістю 20 шт;

4.1.1.3. корм для котів ТМ «Cat Chow» (корм для котів «Cat Chow»® (КЕТ ЧАУ). з індичкою, сухий повнораціонний корм для дорослих котів з формулою потрійної дії, маса однієї упаковки – 400г) загальною кількістю 16 упаковок;

4.1.1.4. брендовані сумки з логотипом ТМ «Cat Chow», висотою 36 см, шириною 30 см, матеріал: мішковина та коттон, загальною кількістю 10 шт.

4.1.2. Головного Заохочення: корм для котів ТМ «Cat Chow» (корм для котів «Cat Chow»® (КЕТ ЧАУ). з індичкою, сухий повнораціонний корм для дорослих котів з формулою потрійної дії), вагою 15 кг кожна упаковка, загальною кількістю 4 упаковки (по одній упаковці для кожного Головного переможця Акції, загальна кількість Головних переможців – 4 особи).

4.2. Зовнішній вигляд Заохочень/Головних Заохочень можуть відрізнятися від зображень в рекламно-інформаційних матеріалах та на Сайті.

4.3. Заміна Заохочень/Головних Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим матеріальним благом не допускається.

4.4. Відповідальність за якість, дотримання заявлених характеристик Заохочень/Головних Заохочень Акції несуть виробники таких Заохочень/Головних Заохочень.

4.5. Загальний фонд Заохочень Акції є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.

4.6. Відповідальність Замовника/Виконавця обмежується вартістю та кількістю Заохочень/Головних Заохочень, передбачених цими Правилами.

4.7. Заохочення/Головні Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.

4.8. Заохочення/Головні Заохочення можуть бути отримані Переможцями / Головними Переможцями Акції тільки за умови виконання цих Правил у сукупності. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця / Головного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, відповідний Переможець/Головний Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення/Головного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.

4.9. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків та обов’язкових платежів у зв'язку з наданням (врученням) Заохочень, визначених в п.4.1.1 цих Правил (за винятком Головних Заохочень), та направлення інформації про нарахування та сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до податкового органу, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Замовник. Оподаткування вартості Заохочень, визначених в п.4.1.1 цих Правил (за винятком Головних Заохочень), проводиться Замовником відповідно до чинного законодавства України.

4.10. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків та обов’язкових платежів у зв'язку з наданням (врученням) Головних Заохочень, визначених в п.4.1.2 цих Правил, та направлення інформації про нарахування та сплату податків, зборів та обов’язкових платежів до податкового органу, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець. Оподаткування вартості Головних Заохочень, визначених в п.4.1.2 цих Правил, проводиться Виконавцем відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Заохочення Акції, які залишилися не витребуваними у зв'язку з тим, що Учасники Акції не виконали умови цих Правил, або якщо Переможці / Головні Переможці Акції відмовилися від отримання таких Заохочень/Головних Заохочень, використовуються на розсуд Замовника Акції.

4.12. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за подальше використання Заохочень/Головних Заохочень Переможцями / Головними Переможцями Акції після їх одержання, за неможливість Переможців / Головних Переможців Акції скористуватись наданими їм Заохоченнями/Головними Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень/Головних Заохочень Акції.


5. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

5.1. Щоб отримати можливість прийняти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно протягом періоду проведення Акції:

- Зайти на Сайт за адресою: https://catchow.ua/game;

- Ознайомитися цими Правилами та стислою інструкцією гри та натиснути кнопку «почати гру»;

- Пересуваючи прозору форму у вигляді голови кота по екрану монітора, знайти зображення упаковок корму ТМ «Cat Chow» у чотирьох кімнатах. У кожній з кімнат потрібно знайти зображення однієї упаковки корму ТМ «Cat Chow». «Знайденим» вважається те зображення упаковки корму ТМ «Cat Chow», по якому Учасник, що має намір прийняти участь в Акції, здійснить клік;

- Для участі в розіграші Заохочень Учасник, що має намір прийняти участь в Акції, який знайшов чотири зображення пакунків корму Cat Chow, та клікнув по них, має обрати один із варіантів реєстрації для участі в Акції:

1) заповнити на Сайті за адресою https://catchow.ua форму авторизації та надати згоду на використання персональних даних Учасника шляхом натискання на кнопку «Згоден на обробку моїх персональних даних»;

2) авторизуватись на сайті за допомогою свого профілю в соціальній мережі Facebook (facebook.com), надати згоду на використання персональних даних Учасника шляхом натискання на кнопку «Згоден на обробку моїх персональних даних» і поділитись сторінкою гри https://catchow.ua/game у власному профілі соціальної мережі на Сайті. Обов’язковою умовою участі в Акції є те, що профіль Учасника в соціальній мережі має бути публічно доступним (відкритим для перегляду всіма користувачами відповідної соціальної мережі).


5.2. Кількість сеансів проходження Учасником Акції онлайн-гри протягом періоду проведення Акції не обмежено. При цьому, кількість сеансів проходження Учасником Акції онлайн-гри жодним чином не впливає та не надає Учаснику жодних переваг при участі у розіграші Заохочень - з метою визначення Переможця/Головного Переможця враховується виключно факт реєстрації для участі в Акції в порядку, передбаченому п.5.1 цих Правил. Кожен Учасник може бути визначений Переможцем/Головним Переможцем Акції тільки один раз.


6. Визначення Переможців / Головних Переможців Акції:

6.1. Визначення Переможців Акції:

6.1.1. Переможець Акції – це Учасник Акції, який виконав умови цих Правил Акції та здобув право на отримання одного із Заохочень Акції, передбачених п.4.1.1 цих Правил. Кожен Переможець Акції має право на отримання одного Заохочення Акції, а саме: Переможець Акції має право на отримання однієї одиниці (штуки, упаковки) з числа Заохочень Акції, визначених в п.4.1.1. цих Правил. Конкретна категорія та вид Заохочень Акції, що надаватиметься Переможцю Акції, визначається Замовником Акції.

6.1.2. Визначення Переможців Акції здійснюється Виконавцем кожні два тижні у періоди зазначені у п.п.1.6 цих Правил.

6.1.3. Переможці Акції визначаються серед усіх Учасників, що виконали усі умови Акції у сукупності, шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org (також – Розіграш). Кожен Переможець має право на отримання однієї одиниці Заохочення Акції, передбаченого п.4.1.1. цих Правил. Учасник може бути визначений Переможцем Акції тільки один раз протягом всього періоду проведення Акції. Загалом протягом періоду проведення Акції буде визначено 56 (п’ятдесят шість) Переможців Акції за допомогою сайту www.random.org. При проведенні 12 (дванадцяти) Розіграшів Виконавець визначає:

- у 8 (восьми) розіграшах (11.09.2017р., 09.10.2017р., 23.10.2017р., 20.11.2017р., 04.12.2017р., 02.01.2017р., 15.01.2018р., 29.01.2018р.) - по 5 (п’ять) Переможців Акції;

- у 4 (чотирьох) розіграшах (28.08.2017р., 25.09.2017р., 06.11.2017р., 18.12.2017р) - по 4 (чотири) Переможця Акції.

6.1.4. Результати визначення Переможців Акції фіксуються у Протоколі визначення Переможців Розіграшів Акції, який складається Виконавцем та підписується уповноваженими представниками Замовника та Виконавця Акції. Результати визначення Переможців Розіграшів Акції вважатимуться остаточними та оскарженню не підлягають.

6.1.5. Результати проведення Розіграшів публікуються на Сайті в дні проведення Розіграшів, які визначені в п.1.6 цих Правил. Якщо дата визначення Переможців Розіграшів Акції припадає на вихідний, святковий, неробочий день, то визначення Переможців та результати визначення оприлюднюються в наступний робочий день на Сайті.

6.1.6. У вказаний в п.6.1.5 цих Правил термін Виконавець розміщує інформацію про підсумки проведеного Розіграшу на Сайті. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможців Акції представники Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Переможців Акції про перемогу в Акції по електронній пошті, вказаній у реєстраційній формі на Сайті або шляхом направлення Переможцю повідомлення у соціальній мережі, за допомогою якої такий Переможець здійснив авторизацію на Сайті.

6.2. Визначення Головних Переможців Акції:

6.2.1. Головний Переможець Акції – це Учасник Акції, який виконав умови цих Правил Акції та здобув право на отримання одного із Головних Заохочень, передбачених п.4.1.2. цих Правил. Кожен Головний Переможець Акції має право на отримання одного Головного Заохочення, а саме: одна упаковка корму для котів ТМ «Cat Chow» (корм для котів «Cat Chow»® (КЕТ ЧАУ). з індичкою, сухий повнораціонний корм для дорослих котів з формулою потрійної дії), вагою 15 кг.

6.2.2. Визначення Головних Переможців Акції здійснюється один раз на шість тижнів у періоди які визначені в п. 1.6. Правил. Дати проведення Розіграшів Головних Заохочень зазначені у п.1.6, по результатам кожного Розіграшу Головного Заохочення визначається по одному Головному Переможцю.

6.2.3. Головні Переможці визначаються серед усіх Учасників, що виконали усі умови Акції та були вибрані шляхом випадкового комп’ютерного вибору за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org (також – Розіграш), та мають право на отримання однієї одиниці Головного Заохочення, передбаченого п.4.1.2. цих Правил, кожен. Учасник може бути визначений Головним Переможцем Акції тільки один раз протягом всього періоду проведення Акції. Загалом буде визначено 4 (чотири) Головних Переможці Акції за допомогою сайту www.random.org.

6.2.4. Результати визначення Головних Переможців Акції фіксуються у Протоколі визначення Головних Переможців Акції, який складається Виконавцем та підписується уповноваженими представниками Замовника та Виконавця Акції. Результати визначення Головних Переможців Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.

6.2.5. Результати визначення Головних Переможців публікуються на Сайті в дні проведення Розіграшів, які визначені в п.1.6 цих Правил. Якщо дата визначення Головного Переможця Акції припадає на вихідний, святковий, неробочий день, то визначення Головного Переможця та результати визначення оприлюднюються в наступний робочий день на Сайті.

6.2.6. У вказаний в п.6.2.5 цих Правил термін Виконавець розміщує інформацію про підсумки проведеного визначення Головного Переможця на Сайті. Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Головного Переможця представники Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Головного Переможця про перемогу в Акції по електронній пошті, вказаній у реєстраційній формі на Сайті або шляхом направлення Головному Переможцю повідомлення у соціальній мережі, за допомогою якої Головний Переможець здійснив авторизацію на Сайті.

6.3. Одночасно з визначенням Переможця /Головного Переможця Акції визначається по 5 (п’ять) резервних Переможців/Головних Переможців Акції, це наступні 5 (п’ять) Учасників за порядковим номером зі списку, що буде автоматично сформований комп’ютерною програмою random.org при визначенні Переможців/Головних Переможців Акції. Такі резервні Переможці/Головні Переможці Акції у порядку черговості набувають право на визнання Переможцем/Головним Переможцем та на отримання відповідного Заохочення/Головного Заохочення у разі неможливості вручення Заохочення/Головного Заохочення Переможцю /Головному Переможцю Акції, що здобув на нього право та/або втратив набуте право на отримання Заохочення з підстав, передбачених цими Правилами.


7. Отримання Заохочень Акції

7.1. Для отримання Заохочення/Головного Заохочення Учасник, визнаний Переможцем / Головним Переможцем, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту направлення Виконавцем повідомлення Переможцю/Головному Переможцю по електронній пошті, вказаній у реєстраційній формі на Сайті або у соціальній мережі, за допомогою якої такий Переможець/Головний Переможець здійснив авторизацію на Сайті, про визнання його Переможцем / Головним Переможцем Акції, зобов'язаний зв’язатися з Виконавцем Акції шляхом направлення індивідуального повідомлення на адресу, з якої була отримана інформація про визнання такого Учасника Переможцем / Головним Переможцем Акції, та погодити дату, час та порядок вручення Заохочення/Головного Заохочення. Якщо Переможець / Головний Переможець вказав недостовірну / неточну / неповну інформацію, не виконав вимоги Правил або не надав свої контактні та інші передбачені цими Правилами дані / інформацію протягом 7 (семи) календарних днів із дати отримання ним повідомлення від Виконавця про визначення його переможцем/Головним Переможцем, визначається новий Переможець / Головний Переможець, який був вказаний за наступним порядковим номером за порядковим номером останнього Переможця відповідного Розіграшу / за порядковим номером Головного переможця у списку, який формується згідно п.6.3 цих Правил.

7.2. Переможець / Головний Переможець Акції після отримання вказаного в п.

7.1. Правил повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 7 (семи) календарних днів відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про адресу, на яку слід відправити Заохочення, а також надати Виконавцю документи\інформацію шляхом відповіді на повідомлення Виконавця про визнання Переможцем / Головним Переможцем Акції:

- П.І.Б.;

- скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України, а особи, які постійно мешкають на території України – скановану копію сторінки (сторінок) паспорта, на якій міститься фотокартка, прізвище, ім’я, країна громадянства та скановану копію посвідки на постійне проживання в Україні; копія паспорта/ посвідки на постійне проживання в Україні повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- скановану копію Облікової картки фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;

- заповнити адресу фактичного проживання, в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, поштовий індекс;

- контактний (мобільний) номер телефону.

7.3. Відправка Заохочень:

7.3.1. Заохочення/Головні Заохочення, визначені у п.4.1. даних Правил, надсилаються/вручаються Переможцю/Головному Переможцю, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки через служби кур’єрської або поштової доставки, на адресу, вказану у повідомленні Переможця/Головного Переможця, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання передбачених у п.7.2 цих Правил копій документів / інформації від Переможця/Головного Переможця, але не пізніше ніж у строк до 28 лютого 2018 року. Заохочення/Головне

Заохочення вважається врученим Переможцю/Головному Переможцю Акції з моменту його передачі на відправлення у відділення служби кур’єрської або поштової доставки. Отримання Заохочень/Головних Заохочень Акції здійснюється Переможцями/Головними Переможцями Акції у відповідності до правил служби кур’єрської/поштової доставки.

Особою, відповідальною за відправку Заохочень які визначені у п.4.1.1 даних Правил (за винятком Головних Заохочень), Переможцям Акції, є Замовник.

Замовник Акції самостійно несе усі витрати, що виникають у зв’язку з відправкою Заохочень (за винятком Головних Заохочень) службою кур’єрської доставки на фактичну адресу проживання Переможців. Замовник має право самостійно визначати спосіб доставки Заохочення для конкретного Переможця.

7.3.2. Особою, відповідальною за відправку Головних Заохочень Головним Переможцям Акції, які визначені у п.4.1.2 даних Правил, є Виконавець.

Виконавець Акції самостійно несе усі витрати, що виникають у зв’язку з відправкою Головних Заохочень Головним Переможцям. Виконавець має право самостійно визначати спосіб доставки Головного Заохочення для конкретного Головного Переможця Акції.

7.4. Вручення Заохочення допускається лише Переможцю / Головному Переможцю Акції (уповноваженому представнику Переможця / Головного Переможця Акції), який отримав на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець / Головний Переможець Акції з будь-яких причин відмовляється від Заохочення/Головного Заохочення, такий Переможець/Головний Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі (право на отримання Заохочення/Головного Заохочення у служби кур’єрської або поштової доставки Переможець / Головний Переможець може надати уповноваженому представнику Переможця / Головного Переможця Акції в порядку, передбаченому діючим законодавством).

7.5. В отриманні Заохочення/Головного Заохочення Переможцю / Головному Переможцю Акції може бути відмовлено у наступних випадках:

- Переможець / Головний Переможець надав документи\інформацію не у відповідності до положень даних Правил;

- при недотриманні/невиконанні умов даних Правил.

- Переможець / Головний Переможець незаконним чи нечесним способом впливав / втручався у роботу Сайту.

7.6. Увага! Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником/Переможцем / Головним Переможцем Акції документів/інформації. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових/кур’єрських служб, що здійснюють доставку Заохочень/Головних Заохочень Переможцям/Головним переможцям Акції, та інших служб зв’язку.

7.7. Неухильне дотримання цих Правил та надання передбаченої ними інформації/документів є обов’язковою умовою для отримання Заохочення/Головного Заохочення.

7.8. У разі неможливості отримання Заохочення/Головного Заохочення Переможцем / Головним Переможцем Акції з причин, що не залежать від Замовника/Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових/кур’єрських служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та/або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника/Виконавця (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець / Замовник звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі неможливості проведення Акції з причин, визначених цим пунктом, Замовник має право відмовитись від проведення Акції, у такому випадку Заохочення /Головні Заохочення використовуються Замовником на власний розсуд.

7.9. Замовник / Виконавець не відповідає за виконання прийнятих на себе відповідно до цих Правил зобов'язань, у випадку якщо Учасник / Переможець / Головний Переможець, не виконали усі умови Акції у визначені цими Правилами строки й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення/Головні Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками / Переможцями/Головними Переможцями всіх вимог, які передбачені даними Правилами.

7.10. Замовник/Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення/Головного Заохочення Переможцю/Головному Переможцю, якщо такий Переможець/Головний Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець/Головний Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації, у тому числі, але не виключно, грошової.

7.11. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за подальше використання Заохочень/Головних Заохочень, наданих Переможцям/Головним Переможцям, після їх одержання останніми, не приймає на себе жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочень/Головних Заохочень, що надані третіми особами, за неможливість Переможця/Головного Переможця скористатись наданим Заохоченням/Головним Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень/Головних Заохочень.

7.12. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками / Переможцями / Головними Переможцями Акції та щодо прав на отримання Заохочень/Головних Заохочень. Замовник/Виконавець не втручається в суперечки між Учасниками Акції та / або третіми особами, що пов’язані із проведенням Акції, та не бере на себе відповідальності за визначення прав та обов’язків сторін у будь-яких суперечках.


8. Інші умови:

8.1. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і Замовника/Виконавця, Учасник Акції може бути без попередження позбавлений права користування Сайтом.

8.2. Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.

8.3. При користуванні Сайтом Учасникам Акції та відвідувачам Сайту забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, комуністичний та націонал-соціалістичний режими (нацистський) тоталітарний режим, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту і буде видаленим з Сайту.

8.4. Замовник/Виконавець не компенсує Учасникам Акції будь-яких витрат, які понесені у зв’язку із участю в Акції, у тому числі, але не виключно, вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінність для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.і. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту або порушення даних Правил будь-яким Учасником Акції. Учасник Акції також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт, тощо.

8.5. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.

8.6. При порушенні Учасником Акції будь-якого з пунктів даних Правил Замовник/Виконавець має право на свій розсуд блокувати доступ такого Учасника до Сайту, відмовивши йому у праві на подальше використання сервісів Сайту.

8.7. Всі авторські права, права на використання торговельних марок та інші права інтелектуальної власності, пов'язані з Сайтом, належать Замовнику та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними Правилами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники / Переможці/Головні Переможці Акції не отримують.

8.8. Дозволяється копіювати, відтворювати, перевидавати, завантажувати, публікувати, транслювати, передавати, надавати у суспільне користування або іншим чином використовувати зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.

8.9. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.10. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами, помилкове/хибне розуміння Учасником їх умов.

8.11. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок і відповідає вартості такої послуги за тарифним планом відповідного провайдера / оператора зв’язку. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

8.12.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

8.13. Замовник/Виконавець Акції залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.

8.14. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

8.15. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Акції.

8.16. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

8.17. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою згоду на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь у Акції.

8.18. У випадку порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у даних Правилах, що викликало виникнення у Замовника та/або у Виконавця документально підтверджених збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.19. Замовник/Виконавець залишають за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Виконавець/Замовник самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

8.20. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.»

®Власник торговельних марок: Сосьєте де Продюі Нестле С.А., Веве, Швейцарія.